SCTV12

Video trailer

Thời gian Chương trình

SCTV12 là kênh du lịch khám phá, dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chương trình giúp khán giả tìm hiểu những danh lam thắng cảnh đặc sắc, văn hóa con người, phong tục tập quá và cuộc sống của các loài động vật trên thế giới...

-->