Người của đá


19/11/2022SCTV12

Tại một vùng đất bị cô lập. Một bộ tộc kì lạ sống tách biệt giữa rừng già. Tự cung tự cấp như thời đồ đá. Và ẩn mình nơi các hang động hoang vu. Người của đá – 20h00 ngày 23 & 24/12/2022 trên SCTV12.

Video liên quan

Tin chương trình