SCTV thực hiện việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin khách hàng theo các quy định dưới đây. SCTV cam kết nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để thông tin của Khách hàng được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có biện pháp nào có thể đảm bảo thông tin của Khách hàng được bảo mật 100%, vì vậy, SCTV cũng không thể đảm bảo tất cả thông tin của Khách hàng đều được bảo vệ an toàn. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của SCTV, SCTV sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. 

      SCTV khuyến nghị Khách hàng đọc kỹ Chính sách bảo mật này để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ SCTV.

1. Mục đích thu thập thông tin

      SCTV thu thập thông tin Khách hàng cho các mục đích sau: 

      a. Cải tiến sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của Khách hàng;

      b. Liên hệ với Khách hàng để giải quyết khiếu nại, thắc mắc;

      c. Phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng;

      d. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, cập nhật thông tin khuyến mại tới Khách hàng; 

      e. Đảm bảo Khách hàng tuân thủ đúng các điều khoản trong Điều khoản sử dụng dịch vụ SCTV.

2. Các loại thông tin thu thập và phương pháp thu thập thông tin

      a.  Các thông tin do Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm:

·         Họ và tên, Email và Thông tin đăng nhập.

·         Số điện thoại và địa chỉ nhà khi đăng ký dịch vụ.

·        Các thông tin Khách hàng điền vào các biểu mẫu khi thanh toán, tham gia các khảo sát, chương trình khuyến mãi hoặc bất kỳ hoạt động nào của SCTV.

      b. Các thông tin chi tiết về việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng được thu thập tự động qua quá trình sử dụng SCTV bao gồm nhưng không giới hạn: định danh quảng cáo, thông tin thiết bị (Phiên bản hệ điều hành, model thiết bị, nhà sản xuất của thiết bị), kết nối Internet, gói dịch vụ sử dụng.

      c. Thông tin từ các nguồn khác: SCTV có thể ghi nhận các thông tin về Khách hàng từ nhiều nguồn khác và bổ sung chúng vào dữ liệu của SCTV.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

      SCTV được quyền liên tục cập nhật và lưu trữ vĩnh viễn thông tin thu thập được trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này.

4. Công bố thông tin thu thập

      Thông tin Khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng bởi các đơn vị quản lý - vận hành – và phát triển dịch vụ SCTV. Các đơn vị này sẽ tuân thủ các quy định phù hợp với chính sách bảo mật này.

      SCTV sẽ cố gắng để thông tin của Khách hàng không bị các Bên thứ ba khai thác, ngoại trừ trường hợp theo quy định Pháp luật hiện hành, được Khách hàng chấp thuận hoặc sử dụng cho các mục đích hợp lý được quy định trong Chính sách bảo mật này. SCTV có thể chia sẻ dữ liệu với các Bên thứ ba đáng tin cậy như:

      a. Các công ty liên kết và hợp tác với SCTV, hoặc các đơn vị giúp SCTV thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các gói sản phẩm, dịch vụ mà SCTV cung cấp.

      b. Các Đơn vị được yêu cầu giao sản phẩm hay quà tặng cho Khách hàng.

      c. Các Đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý trung gian cho SCTV như xử lý thanh toán thẻ tín dụng, dịch vụ khách hàng…

      d. Các Cơ quan Nhà nước yêu cầu SCTV tiết lộ thông tin tuân theo các qui định của Pháp luật.

      e. Dịch vụ SCTV có thể chuyển giao một phần hoặc tất cả hoạt động kinh doanh của mình, có thể sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, tái cơ cấu hay thanh lý tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của mình. Trong những trường hợp này, Đơn vị nhận chuyển giao sẽ tiếp nhận toàn bộ dữ liệu để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

5. Bảo vệ thông tin

      SCTV thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể để bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng, đồng thời yêu cầu các Bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân cho SCTV cũng làm tương tự như vậy. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích và chỉ có nhân viên, đại lý, nhà thầu của SCTV mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết để cung cấp dịch vụ và duy trì hệ thống.

      Trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, có thể có những phát sinh vượt ra ngoài tầm kiểm soát của SCTV dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Do vậy, tuy cam kết áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ dữ liệu – thông tin khách hàng, nhưng đối với những trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng thì SCTV không cam kết bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng không bị tiết lộ. Khách hàng bằng việc sử dụng dịch vụ SCTV đồng ý với điều khoản này.

      Ngoài ra, Khách hàng cũng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin tài khoản SCTV và cách thức truy cập tài khoản để hạn chế truy cập vào máy tính hoặc thiết bị của mình. Các thiết bị công cộng hoặc các thiết bị dùng chung đều phải đăng xuất khi hoàn thành mỗi lần truy cập vào Dịch vụ SCTV. Nếu Khách hàng không duy trì tính bảo mật của mật khẩu hoặc thiết bị, hoặc không đăng xuất, hoặc không tắt nguồn thiết bị, người sử dụng tiếp theo có thể truy cập vào tài khoản của khách hàng đang đăng nhập, bao gồm cả thông tin cá nhân và Dữ liệu của Khách hàng. 

      Trong trường hợp Khách hàng thực hiện khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật thông tin, SCTV sẽ căn cứ và giải quyết theo Điều 11: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường của “Điều khoản sử dụng Dịch vụ SCTV”

6. Website, nền tảng và các ứng dụng khác

      SCTV có thể được cung cấp thông qua các nền tảng, ứng dụng khác và SCTV cũng có thể chứa các liên kết dẫn đến một website khác được quản lý bởi một Bên thứ ba. Các nền tảng, ứng dụng và website này có các điều khoản bảo mật thông tin riêng và có thể khác với SCTV. Vì vậy, SCTV khuyến nghị Khách hàng đọc kỹ các điều khoản này.

7. Quyền của Khách hàng đối với các thông tin được thu thập

      Khách hàng được quyền thay đổi và bổ sung các thông tin đã cung cấp trong tài khoản cá nhân thông qua việc thông báo cho các phòng giao dịch SCTV trực tiếp hoặc trang cấu hình cá nhân riêng của Khách hàng trên dịch vụ SCTV.

      Khách hàng có quyền yêu cầu SCTV xóa các thông tin đã cung cấp khi các thông tin này không còn cần thiết cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ, thanh toán hoặc các lý do hợp lý khác.

8. Hiệu lực và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật 

      SCTV sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết và sẽ công bố trên website www.sctv.com.vn. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ SCTV, Khách hàng đồng ý với Chính sách bảo mật mới của SCTV.

      Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu. 

      Khi sử dụng dịch vụ SCTV, Khách hàng mặc nhiên chấp nhận các điều khoản trong Chính sách bảo mật này. Muốn biết thêm thông tin, Khách hàng vui lòng liên hệ với SCTV tại:

 

·         Hotline: 1900 1878

·         Email: info@sctv.vn

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist

Địa chỉ: 31-33 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy phép số 480/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 02/10/2017.