Hướng dẫn khắc phục lỗi thường gặp đối với dịch vụ Internet

Thứ Hai, 21/10/2019

1.    Đèn LAN trên modem kết nối với router wifi không sáng.

- Kiểm tra cáp LAN kết nối từ modem sang router wifi có chặt chưa, có bị hư hoặc rơi ra không, cm lại.

- Router wifi có hư hay có bật nguồn chưa, bật nguồn.

- Gọi tổng đài SCTV 19001878 để thông báo sự cố.

2. Tất cả đèn trên modem chớp nháy đồng loạt hoặc sáng tất cả các đèn.

- Kiểm tra adapter (nguồn) có phải đúng chủng loại của modem SCTV không.

- Modem treo, tắt modem 10 phút đến 15 phút, bật lại.

- Gọi tổng đài SCTV 19001878 để thông báo sự cố.

3. Biểu tượng mạng trên máy tính có dấu chấm thang màu vàng (không nhận IP).

- Kiểm tra máy tính đang đặt IP tĩnh hay IP động, đặt lại IP động.

- Restart máy tính.

- Tắt modem 10 phút đến 15 phút, bật lại.

- Gọi tổng đài SCTV 19001878 để thông báo sự cố.


 

4. Biểu tượng mạng trên máy tính bàn có dấu x đỏ.

- Kiểm tra cáp LAN kết nối từ máy tính sang modem có chặt chưa, có bị hư hoặc rơi ra không, cm lại.

- Enable biểu tượng sử dụng cáp Lan trên máy tính.

- Kiểm tra lại Driver card mạng.

- Restart máy tính.

- Gọi tổng đài SCTV 19001878 để thông báo sự cố.

5. Internet trên điện thoại sử dụng bình thường nhưng trên smart Tivi không sử dụng được.

- Kiểm tra Tivi có còn kết nối với internet không. Kết nối lại.

-   Tắt modem và tivi 10 phút đến 15 phút, bật lại.

-   Dùng dây cáp LAN kết nối trực tiếp từ modem đến Tivi để sử dụng.

-   Người dùng liên hệ hãng cung cấp Tivi để hướng dẫn kiểm tra, xử lý.


 

6. Modem SCTV chỉ vào internet được 2 thiết bị.

-   Khách hàng cắm dây Lan trực tiếp vào modem hay qua router wifi (Modem SCTV chỉ cấp được 2 IP, để sử dụng nhiều máy phải có thêm router/wifi).

-   Kiểm tra dây Lan từ modem cắm qua router wifi, phải cắm vào cổng WAN không. Các máy tính thì cắm vào cổng Lan router wifi.

-   Kiểm tra trong router wifi có giới hạn IP không.

-   Tắt modem 10 phút đến 15 phút, bật lại.

-   Gọi tổng đài SCTV 19001878 để thông báo sự cố.

7. Internet chậm, không đủ tốc độ.

-   Vào trang speedtest.net kiểm tra tốc độ đúng với gói cước đã đăng ký.

-   Kiểm tra có nhiều thiết bị sử dụng internet không, có cho mật khẩu wifi nhiều người dùng không (nên đổi mật khẩu wifi mới).

-   Reset modem lại.

-   Gọi tổng đài SCTV 19001878 để thông báo sự cố.


 

8. Laptop và điện thoại không tìm thấy sóng wifi.

-   Kiểm tra thiết bị wifi có bị reset lại trạng thái mặt định ban đầu không.

-   Kiểm tra router wifi đã bật nguồn chưa, Đèn biểu tượng wifi trên router có sáng không.

-   Kiểm tra lại Driver wifi/ card mạng.

-   Tắt modem và router wifi 10 phút đến 15 phút, bật lại.

-   Gọi tổng đài SCTV 19001878 để thông báo sự cố.

9. Người dùng mới mua thiết bị wireless mới từ cửa hàng vi tính, muốn cấu hình wireless, yêu cầu SCTV cung cấp username và password để cấu hình PPOE.

-   Mạng SCTV không sử dụng PPOE nên không có username và password như các nhà mạng khác.

-   Chỉ cần cắm trực tiếp cáp LAN từ modem vào cổng Wan của router wifi rồi rút điện modem và wireless cắm lại là tự nhận internet.

-   chỉ cần login vào wireless đặt lại tên và mật khẩu wifi.

10. Kết nối được wifi trên điện thoại nhưng không có internet.

-   Kiểm tra kết nối cáp LAN từ modem đến router wifi.

-   Kiểm tra đèn modem có sáng đủ không.

-   Tắt modem và router wifi 10 phút đến 15 phút, bật lại.

-   Gọi tổng đài SCTV 19001878 để thông báo sự cố.


 

11. Đã nat port trên router wifi rồi sao không xem camera được, chỉ xem được nội mạng.

-   Truy cập trang www.checkip.org để xem IP.

-   IP là 27.x.x.x hoặc 112.x.x.x thì mới Nat port camera được.

-   Nếu IP là 100.x.x.x thì không xem camera được. Gọi tổng đài SCTV 19001878 để được hỗ trợ.