Hướng dẫn sử dụng đầu thu kỹ thuật số Etek SD (12102)

Thứ Năm, 06/02/2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÁC LOẠI ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP SCTV
ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ ETEK SD (12102)

(Tài liệu dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ của truyền hình cáp SCTV)
1. Giới thiệu
Tài liệu này liệt kê các chức năng thông dụng nhằm mục đích hướng dẫn khách hàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản thường gặp khi sử dụng đầu thu kỹ thuật số Etek SD (12102) trên mạng truyền hình cáp kỹ thuật số SCTV.
Ghi chú:
- Tài liệu ưu tiên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của đầu thu để giải thích. Nếu đầu thu đang để ở ngôn ngữ khác xin chuyển về tiếng Việt để tiện tham khảo.
2. Hướng dẫn sử dụng
Đầu thu kỹ thuật số Etek SD (12102) là đầu thu kỹ thuật số DVB-C thu các kênh truyền hình SD, hỗ trợ dò kênh, kiểm tra danh sách kênh, kiểm tra thông tin Conax CA.
2.1 Hướng dẫn dò kênh
- Sử dụng remote bấm phím “Menu” để vào Menu cài đặt -> bấm phím “Điều hướng ▼” chọn mục “Cài đặt” -> bấm phím “Điều hướng ▼” -> chọn mục “Dò tự động” -> bấm phím “OK”.
- Tiếp theo bấm phím “Điều hướng ▲/▼” để chọn mục “Tần số” chỉnh tần số “730 MHz” -> tiếp tục bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Tốc độ ký tự” chỉnh “6956” -> bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Điều chế” chỉnh  “64-QAM” -> kiểm tra “cường độ” và “chất lượng” phải đạt từ 70% trở lên -> bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Dò kênh”-> bấm phím “OK” trên remote để bắt đầu dò.
 
- Chờ kỹ thuật số SD dò kênh từ 3 đến 5 phút. 
 
- Sau khi dò kênh kết thúc, trên màn hình Tivi hiện bảng “Kết thúc tìm kiếm” -> bấm phím “OK” để “Chọn” -> kỹ thuật số thoát ra màn hình chính xem các kênh truyền hình bình thường.
2.2 Hướng dẫn kiểm tra danh sách kênh
- Sử dụng remote bấm phím “OK” để vào “Danh sách kênh” hiện tại đang xem: 
- “Kênh truyền hình” là danh sách đầy đủ kênh nhất.
 
- Kiểm tra kỹ thuật số mất kênh hoặc không đúng kênh truyền hình thì tiến hành chuyển về kênh truyền hình để xem đầy đủ kênh nhất: Sử dụng remote bấm phím “OK” để vào “Danh sách kênh” -> bấm nhanh phím “Điều hướng ◄/►” -> đến khi hiện ra “kênh truyền hình”.
2.3 Hướng dẫn kiểm tra thông tin Conax CA
- Sử dụng remote bấm phím “Menu” để vào Menu cài đặt -> bấm phím “Điều hướng ▼” chọn mục “Truy cập có điều kiện Conax” -> bấm phím “Điều hướng ▼” -> chọn mục “Thông tin Conax CA” -> bấm phím “OK”.

- Cung cấp thông tin “Số thẻ” và “Chip ID” khi SCTV yêu cầu hỗ trợ.