Hướng dẫn sử dụng đầu thu kỹ thuật số Panodic SD (PCS500-A1)

Thứ Năm, 06/02/2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÁC LOẠI ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP SCTV 
ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ PANODIC SD (PCS500-A1)
         HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ PANODIC SD (PCS500-A1)
(Tài liệu dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ của truyền hình cáp SCTV)
 
1. Giới thiệu
Tài liệu này liệt kê các chức năng thông dụng nhằm mục đích hướng dẫn khách hàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản thường gặp khi sử dụng đầu thu kỹ thuật số Panodic SD (PCS500-A1) trên mạng truyền hình cáp kỹ thuật số SCTV.
Ghi chú:
- Tài liệu ưu tiên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của đầu thu để giải thích. Nếu đầu thu đang để ở ngôn ngữ khác xin chuyển về tiếng Việt để tiện tham khảo.
2. Hướng dẫn sử dụng
Đầu thu kỹ thuật số Panodic SD (PCS500-A1) là đầu thu kỹ thuật số DVB-C thu các kênh truyền hình SD, hỗ trợ dò kênh, kiểm tra danh sách kênh, kiểm tra thông tin CA.
2.1 Hướng dẫn dò kênh
- Sử dụng remote bấm phím “Menu” để vào Menu cài đặt -> bấm phím “Điều hướng ▲/▼” chọn mục “Cài đặt DVBC” -> bấm phím “Điều hướng ▲/▼” -> chọn mục “Quét kênh tự động” -> bấm phím “OK”.
       HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ PANODIC SD (PCS500-A1) 
- Kỹ thuật số hỏi nhập mã PIN thì nhập “0000” và bấm phím “OK” trên Remote. 
- Tiếp theo bấm phím “Điều hướng ▲/▼” để chọn mục “Tần số” chỉnh tần số “730 MHz” -> tiếp tục bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Tốc độ kí tự” chỉnh “6956” -> bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Dò QAM” chỉnh  “64-QAM” -> kiểm tra “cường độ” và “chất lượng” phải đạt từ 70% trở lên -> bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Tìm kiếm” -> bấm phím “OK” trên remote để bắt đầu dò.
       HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ PANODIC SD (PCS500-A1) 
- Chờ kỹ thuật số SD dò kênh từ 3 đến 5 phút.
       HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ PANODIC SD (PCS500-A1) 
- Sau khi dò kênh kết thúc, kỹ thuật số sẽ thoát ra màn hình chính xem các kênh truyền hình bình thường.
2.2 Hướng dẫn kiểm tra danh sách kênh
- Sử dụng remote bấm phím “OK” để vào “Danh sách kênh” hiện tại đang xem: 
- “Tất cả kênh” là danh sách đầy đủ kênh nhất.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ PANODIC SD (PCS500-A1) 
- Kiểm tra kỹ thuật số mất kênh hoặc không đúng “Tất cả kênh” thì tiến hành chuyển về “Tất cả kênh” để xem đầy đủ kênh nhất: Sử dụng remote bấm phím “OK” để vào “Danh sách kênh” -> bấm nhanh phím “Điều hướng ◄/►” -> đến khi hiện ra “Tất cả kênh”.
2.3 Hướng dẫn kiểm tra thông tin CA
- Sử dụng remote bấm phím “Menu” để vào Menu cài đặt -> bấm phím “Điều hướng ▲/▼” chọn mục “Truy cập có điều kiện”-> bấm phím “Điều hướng ▲/▼” chọn mục “Về CA” -> bấm phím “OK”.
       HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ PANODIC SD (PCS500-A1) 
- Cung cấp thông tin “ID Đầu thu” và “Số thẻ” khi SCTV yêu cầu hỗ trợ.
      HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ PANODIC SD (PCS500-A1)