Hướng dẫn sử dụng đầu thu kỹ thuật số SD Jiuzhou (DTC5618)

Thứ Năm, 06/02/2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÁC LOẠI ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP SCTV
ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ SD JIUZHOU (DTC5618)
HD-su-dung-dau-thu-ky-thuat-so-sd-jiuzhou-dt5618
(Tài liệu dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ của truyền hình cáp SCTV)
 
1. Giới thiệu
Tài liệu này liệt kê các chức năng thông dụng nhằm mục đích hướng dẫn khách hàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản thường gặp khi sử dụng đầu thu kỹ thuật số SD Jiuzhou (DTC5618) trên mạng truyền hình cáp kỹ thuật số SCTV.
Ghi chú:
- Tài liệu ưu tiên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của đầu thu để giải thích. Nếu đầu thu đang để ở ngôn ngữ khác xin chuyển về tiếng Việt để tiện tham khảo.
2. Hướng dẫn sử dụng
Đầu thu kỹ thuật số SD Jiuzhou (DTC5618) là đầu thu kỹ thuật số DVB-C thu các kênh truyền hình SD, hỗ trợ dò kênh, kiểm tra danh sách kênh.
2.1 Hướng dẫn dò kênh
- Sử dụng remote bấm phím “Menu” để vào Menu cài đặt -> bấm phím “Điều hướng ◄/►” chọn mục “Cài đặt” -> bấm phím “OK”.
     HD-su-dung-dau-thu-ky-thuat-so-sd-jiuzhou-dt5618
- Chọn mục “Dò kênh tự động” -> bấm phím “OK”.
  HD-su-dung-dau-thu-ky-thuat-so-sd-jiuzhou-dt5618 
- Kỹ thuật số hỏi nhập mã PIN thì nhập “0000” và bấm phím “OK” trên Remote. 
- Tiếp theo bấm phím “Điều hướng ▲/▼” để chọn mục “Tần số” chỉnh tần số “730” -> tiếp tục bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Tốc độ ký tự” chỉnh “6956” -> bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Chế độ QAM” chỉnh  “64QAM” -> bấm phím “OK” trên remote để dò kênh.
HD-su-dung-dau-thu-ky-thuat-so-sd-jiuzhou-dt5618
- Chờ kỹ thuật số SD dò kênh từ 3 đến 5 phút -> kiểm tra “cường độ” và “chất lượng” phải đạt từ 70% trở lên.
HD-su-dung-dau-thu-ky-thuat-so-sd-jiuzhou-dt5618 
- Sau khi dò kênh kết thúc, trên màn hình Tivi hiện bảng “CHÚ Ý” bạn có muốn lưu lại không? -> bấm phím “OK” để lưu lại -> kỹ thuật số thoát ra màn hình chính xem các kênh truyền hình bình thường.
2.2 Hướng dẫn kiểm tra danh sách kênh
- Sử dụng remote bấm phím “OK” để vào “Danh sách kênh” hiện tại đang xem: 
- “Chương trình TV” là danh sách đầy đủ kênh nhất.
HD-su-dung-dau-thu-ky-thuat-so-sd-jiuzhou-dt5618 
- Kiểm tra kỹ thuật số mất kênh hoặc không đúng chương trình TV thì tiến hành chuyển về chương trình TV để xem đầy đủ kênh nhất: Sử dụng remote bấm phím “OK” để vào “Danh sách kênh” -> bấm nhanh phím “Điều hướng ◄/►” -> đến khi hiện ra “Chương trình TV”.