SCTV nâng cấp tốc độ internet miễn phí

Với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ  Internet, từ ngày 01/06/2018, SCTV triển khai chương trình ưu đãi “Tăng tốc độ internet - Giá cước không đổi” dành cho tất cả khách hàng sử dụng internet của SCTV trên toàn quốc.


SCTV