Cà Mau học sinh chính thức tựu trường ngày nào?

Thứ Ba, 16/08/2022

Ngày 16.8, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cà Mau học sinh chính thức tựu trường ngày nào?

Học sinh Cà Mau, sẽ tựu trường 25.8 và ngày 5.9.2022 sẽ khai giảng năm học mới

Theo đó, từ ngày 25.8 sẽ tựu trường, đến ngày 5.9.2022 sẽ khai giảng năm học mới.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 5.9.2022 đến ngày 7.1.2023 (gồm 18 tuần thực học).

Đối với giáo dục thường xuyên: Lớp 10 sẽ bắt đầu học kỳ I từ ngày 5.9.2022 đến ngày 7.1.2023 (gồm 18 tuần thực học); lớp 11, 12 bắt đầu từ ngày 5.9.2022 đến ngày 24.12.2022 (gồm 16 tuần thực học).

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 9.1./2023 đến ngày 20.5.2023 (gồm 17 tuần thực học). Đối với giáo dục thường xuyên: Lớp 10 sẽ bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 9.1.2023 đến ngày 20.5.2023 (gồm 17 tuần thực học); lớp 11, 12 bắt đầu từ ngày 2.1.2023 đến ngày 6.5.2023 (gồm 16 tuần thực học).

Thời gian dự phòng từ ngày 29.5.2023 đến ngày 14.6.2023.

Các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học 2022 - 2023 trước ngày 28.5.2023. Trong trường hợp đặc biệt, các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học 2022 - 2023 trước ngày 15.6.2023.

Hoàn thành tuyển sinh đầu cấp đối với mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023 - 2024 trước ngày 20.8/2023.

Quyết định trên, cũng quy định rõ ngày thi học sinh giỏi; ngày xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS; thi tốt nghiệp THPT năm 2023; một số hội thi, cuộc thi, hoạt động giáo dục khác và một số hội nghị, hội thảo chuyên môn của ngành giáo dục Cà Mau.

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tin tức mới nhất

-->