Hà Nội: Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh

Thứ Tư, 21/09/2022

 
Hà Nội: Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh
Người dân tham gia vệ sinh môi trường sống để phòng chống dịch bệnh. Ảnh minh họa

Theo đó, trong công văn này, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp với các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế các cấp về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, bệnh; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán.

Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học.

Bên cạnh đó, kiểm tra loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng có thể chứa nước không sử dụng. Phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thau rửa, đậy kín nắp bể và các vật dụng chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng; lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch với các chương trình, phong trào, dự án khác.

Đối với các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế báo cáo, tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng liên quan triển khai các nội dung cần thiết.

Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế các cấp về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, bệnh; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán.

Cùng với đó, tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân thường xuyên để phòng, chống dịch bệnh…

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tin tức mới nhất

-->